چگونه آینده نگر باشیم؟ در طول تاریخ افرادی اعم از زن و مرد بوده اند که جلوتر از زمان خود حرکت می کردند. این افراد در یک چیز مشترک هستند و آن این است که بر ضد نیروهای محافظه کار زمان خود ایستادگی کرده اند و برخی از آنها بدون اینکه قربانی شوند این کار را می کردند. اما این افراد چه ویژگی هایی داشته اند و یا دارند؟ در این مقاله می خواهیم هشت ویژگی افراد آینده نگر که جلوتر از زمان خود بوده اند را برشمریم. با ما همراه بمانید.

گفتیم که این افراد ویژگی های مشترکی دارند که آنها را از بقیه متمایز می کند. گرچه برخی از این ویژگی ها در افرادی به طور طبیعی به ودیعه نهاده شده است اما می توان گفت که این ویژگی ها اکتسابی هم هستند و با تجربیات زندگی و استعداد می توان به آنها دست یافت. در واقع می توان گفت که ذهن را می توان تمرین داد تا همه ی توانایی های انسانی را کسب کند حتی آنهایی که ژنتیکی یا مادرزادی نیستند. در زیر هشت مورد از ویژگی افراد آینده نگر را که همه ی ما می توانیم در زندگی خود آنها را فرا بگیریم  فهرست وار بیان می کنیم.

11در گذشته غرق نشده اند

آینده نگری یعنی اینکه گذشته ها را هر چه بوده رها کنیم. کانون تمرکز و توجه را بر آینده و البته حال معطوف کنیم. توجه ما هر کجا که باشد قطعا نباید در گذشته باشد. آینده نگرها در گذشته ی خود غرق نشده اند و حسرت گذشته را نمی خورند. گذشته ها گذشته. شکست ها تمام شده اند. باید از آنها درس گرفت. نه اینکه مدام به شکست ها و خاطرات تلخ زندگی فکر کرد.


9آفراد آینده نگر کلی نگر هستند

یک ویژگی بسیار مهم افراد آینده نگر این است که او خیلی خوب می تواند نقاط را زنجیره وار به هم متصل کند و تصویر کلی را بنگرد. آنها محو تکه های پازل زندگی نشده اند و همیشه کل زندگی را با هم می نگرند نه اینکه فقط به یک بخش توجه کنند. آنها می توانند تار و پود زندگی را بتنند. این کار به آنها اعتقاد و بینش می دهد.


7بین خلاقیت و تحلیل توازن برقرار می کنند

اکثر افراد یا عمدتا خلاق هستند یا عمدتا تفکر تحلیلی دارند. افرادی که تفکر تحلیلی دارند به جزییات بیشتر توجه دارند. افراد خلاق بر عکس افرادی که تفکر تحلیلی دارند می توانند به خوبی چیزهای مختلف را ترکیب کنند و معنای جدیدی از آنها به دست بیاورند.

افراد آینده نگر افرادی هستند که یا به طور طبیعی یا طبق عادت می توانند بین این دو رویکرد انسانی توازن برقرار کنند. آنها مثلا می توانند گرایش های روز را ببینند و یا روح زمان را درک کنند چرا که خوب می توانند فرایندهای زیربنایی تغییر را تحلیل کنند و حلقات زنجیری که به آیینده می رود را به هم وصل کنند. اغلب افراد آینده نگر این مهارت را دارند و به همین خاطر می تواند آینده را خوب ببینند.

6افراد آینده نگر بینش قوی دارند

اغلب آینده نگرها بینش دارند و همانطور که از معنای آن بر می آید دارای بینشی هستند که جلوتر از زمان خود حرکت می کنند. داشتن یک بینش قوی در مورد آنچه که می خواهند به آن برسند و تغییراتی که می خواهند در جهان اتفاق بیفتد نه تنها به آنها انگیزه می دهد بلکه اعتقاد راسخی به آنها می دهد که بر مبنای آن حتی اگر تمام درهای جهان هم به روی آنها بسته شود به راه خود ادامه می دهند.

ما بدون داشتن یک بینش قوی و راسخ، هنگام مواجهه با شکست و مانع به بن بست می خوریم.

5مثل همه فکر نمی کنند

برحسته ترین صفت افراد آینده نگر این است که آنها به نوعی متفاوت می اندیشند، متفاوت کار می کنند و به وضعیت های زندگی متفاوت جواب می دهند. به همین خاطر است که فردی که خارج از گود فکر می کند با فرهنگ یا زمانه ی خود شاخ به شاخ می شود. برای اینکه آینده نگر باشید حتما باید از تفکر متداول و هنجارهای رفتاری مرسوم فاصله بگیرید. یک قدم از فرهنگ خود فاصله بگیرید و همه ی آن را زیر سوال ببرید.

4آبنده نگر ها پشت کار دارند

اغلب افراد آینده نگر به سلاح دیگری هم مجهز هستند که پشت کار نام دارد. آنها از سختی ها، تبعیض ها، شکست ها، تعصبات و گاهی فجایع و بلایای زندگی عبور می کنند و خم به ابرو نمی آورند. آنها اراده ای محکم دارند که باعث می شود هر بار که زمین خوردند دوباره روی پا بایستند. پشتوانه ی اراده ی آنها اعتقاد راسخشان است که خود آن اعتقاد راسخ ریشه در بینش و دیدگاهشان دارد.


2در برابر فرصت ها گشودگی دارند

برای اینکه آینده نگر باشید باید ذهن باز داشته باشید و ذهن باز یعنی از ایده ها استقبال کنید و حتی اگر آن ایده ها با فرهنگتان ناسازگار است و جزو هنجارهای جامعه تان است آنها را پذیرا باشید.

برای اینکه آینده نگر باشید و ذهن بازی داشته باشید باید دست از خصلت طبیعی بشر که محافظه کاری و حفظ وضع موجود در جهان است بر دارید. افراد آینده نگر فریب آسایشی که زندگی معمول و نرمال به همراه دارد را نمی خورند. آنها دانش و خرد متداول بشر را به چالش می کشند تا حدی که با قبیله ی خود شاخ به شاخ می شوند.

1مسئولیت سرنوشت خود را می پذیرند

از آنجا که آینده نگری یعنی خود را از سایر افراد جدا کردن، بنابراین استقلال و مسئولیت پذیریافراد آینده نگر در طول زمان تقویت می شود. کم کم می فهمند که کارهایشان تبعات و پیمدهایی دارد و هر کدام از ما مسئول خلق سرنوشت خود هستیم.

می بینید که نمی توان بر ایده های از قبل مشخص شده تکیه کرد. نمی توان آن نسخه از واقعیت را پذیرفت که عموم مردم سال هاست آن را پذیرفته اند. می بینید که باید خودتان تفکر کنید و مهم تر از همه حقیقت پنهان را ببینید – کشف حقیقت هدف و سرنوشت واقعی بشریت است.

Sending
User Review
1 (1 vote)

دیدگاه