مورد احترام قرار گرفتن با دوست داشته شدن متفاوت است. کسب احترام در مورد این است که به عقایدمان پایبند باشیم و بهترین تصمیم ممکن را بگیریم. داشتن رفتار مناسب با دیگران یکی از روش های دریافت احترام از سمتشان است. از دو تن از متخصصان محل کار خواسته ایم سریع ترین و بهترین روش های کسب احترام از سوی همکاران را با ما به اشتراک بگذارند و آنها استراتژی هایی را بیان کردند. این استراتژی ها عبارت بودند از اینکه سر قول خود بمانید، اشتباهاتتان را بپذیرید، شنوندگان خوبی باشید و رفتار موجه و مناسبی با دیگران داشته باشید. دریافت احترام و دریافت علاقه از سوی دیگران دو چیز متفاوت است. به طور ایده آل می توانید هر دو را داشته باشید.

طبق گفتۀ لاین تیلور، یک متخصص ملی در حوزۀ محل کار و نویسندۀ معروف در این حوزه، محترم بودن حداقل تا بخشی به “ثبات شما در اعتقادات و باور هایتان” مربوط می شود. به این معنی که شما در تصمیم گیری هایتان “نباید همیشه همه را از خودتان راضی نگه دارید”. در مورد بهترین و سریع ترین راه های کسب احترام در محل کار از تیلور و مایکل کر، سخنگوی بین المللی کسب و کار، سوال شد و ما اینجا، در هاو کن یو توصیه های آنها را برایتان آورده ایم:

1به دیگران احترام بگذارید

مایکل کر این را رابطۀ مرغ و تخم مرغ می خواند: اگر به دیگران احترام بگذارید آنها هم تمایل بیشتری دارند که به شما احترام بگذارند و بالعکس. تیلور بر اهمیت رفتار کردن با دیگران بر اساس احترام برابر تأکید می کند، خواه آن افراد از نظر ردۀ کاری بالاتر از شما باشند و خواه پایین تر.

2همیشه بر سر قول هایتان بمانید

مایکل می گوید، “به محض اینکه به عنوان فردی غیر قابل اعتماد که روی حرفش نمی ماند شناخته شدید، احترامتان را از دست می دهید”. تیلور می گوید، “نه تنها باید سعی کنید به آخرین مهلت هایتان پایبند باشید، بلکه در صورت امکان باید قبل از رسیدن آخرین مهلت به وعده هایتان عمل کنید. دیگران روی شما حساب می کنند.”

3بگذارید صدای عملتان بلند تر از حرف هایتان باشد

آیا میدانید یک راه برای از دست دادن احترامتان نزد دیگران چیست؟ این طرف و آن طرف بروید و به بقیه بگویید که چقدر عالی هستید. اجازه ندهید که ایگو یا همان نفستان سر راهتان قرار بگیرد. اگر کار خوبی انجام می دهید اعتماد به نفس داشته باشید، همکارانتان به آن توجه خواهند کرد.

4وقتی دیگران به کمک نیاز دارند کمکشان کنید

فرض کنید یکی از همکارانتان برای اتمام یک پروژۀ خاص با مشکل مواجه شده است. طبق گفتۀ تیلور می توانید به او پیشنهاد کنید با شخصی در دپارتمان دیگر که مهارت های مناسب با پروژه اش را دارد صحبت کند. او می گوید، “اینکه کمی از مسیرتان خارج شوید کار درستی است. همچنین جای تعجب نیست که این کارتان به طریقی فراتر از تصورتان به سمت شما باز می گردد.

در عین حال اگر زمانی که حرف به کمک کردن به دیگران می رسد مرز هایی برای مسئولیتتان تعیین کنید، افراد حتی بیشتر هم به شما احترام می گذارند. نگذارید بقیۀ باب میلشان با شما رفتار کنند. زمانی که طبق خواستۀ دیگران رفتار می کنید باید خواستۀ خودتان را فراموش کنید.

5زمانی که به کمک نیاز دارید درخواست کمک کنید

طبق گفتۀ تیلور زمانی که آسیب پذیری گهگاهتان را نشان می دهید دیگران بیشتر به شما اعتماد می کنند.

6منظورتان را برسانید

مایکل کر می گوید، “صادق بودن و صریح بودن دو رکن مهم احترام است. مردم تمایلی ندارند به افراد مبهم و سست احترام بگذارند.” حتی اگر طرف مکالمۀ شما کاملا با موضعتان موافق نیست راه حل این است که به شکل سازنده ای صریح صحبت کنید.

7همیشه برای بهتر عمل کردن کوشش کنید

شما هرگز نمی خواهید خودتان را در حال ماندن در پایین ترین مخرج مشترک ببینید. در عوض باید همیشه به دنبال راه بهتری برای انجام کارهایتان باشید.

8پذیرای خطاهایتان باشید

به قول کِر بدون توجه به موقعیتتان در شرکتتان لازم است مالیکیت کارتان، و همچنین اشتباهاتتان، را از آن خودتان کنید. وقتی امور از مسیرشان خارج می شوند به دنبال بهانه تراشی نباشید. در حقیقت تیلور به مطالعه ای اشاره کرده است که نشان داده 91% کارکنان زمانی که رئیسشان اشتباهی را پذیرفته است از کارشان راضی تر بوده اند.

9بتوانید به خودتان بخندید

مایکل بررسی را انجام داده است که نشان داده مدیرانی که دربارۀ خودشان شوخی هایی را می کنند احترام بیشتری در محل کار کسب می کنند. او می گوید “من همیشه می گویم چقدر طعنه آمیز است که افرادی که خودشان را بیش از حد جدی می گیرند از سوی دیگران خیلی جدی گرفته نمی شوند.”

10مهربانی تان را نشان دهید

کِر می گوید “هیچ کس به قلدر ها احترام نمی گذارد. هیچ کس به یک فرد زورگو احترام نمی گذارد.” طبق گفتۀ تیلور مهربان بودن می تواند به سادگی “صبح بخیر” گفتن به همکارانتان و پرس و جو دربارۀ مسائل بزرگی که در زندگی شخصی شان پیش آمده باشد.

11بخواهید که ذهنتان را تغییر دهید

نسبت به شنیدن دیدگاه دیگران باز برخورد کنید و پتانسیل تغییر ذهنیتتان بر اساس آموخته هایتان را داشته باشید.

12خوب گوش دهید

کر گفته که در بررسی هایش دریافته است رئیسان مورد علاقۀ افراد معمولا بهترین مستمعان هستند. شرکت کنندگان در بررسی چیز هایی از این قبیل گفته اند، “من این را حس می کنم که وقتی حرف می زنم تنها فرد در اتاق هستم و در مرکز توجه قرار دارم.”

13در همه چیز و همه کس خوبی را ببینید

آدم بد بینی نباشید. سعی کنید در هر موقعیت سخت و چالش بر انگیزی کور سوی نور مثبت را ببینید. اگر به عنوان فردی با نگرش مثبت شناخته شوید در پی آن احترام افراد را هم به دست می آورید.

14هر جا که لازم است از اعتبارتان مایه بگذارید

این رفتار به خصوص در مورد مدیران و رهبران حائز اهمیت است. از آن نوع رئیسانی باشید که به جای عبارت “من” از عبارت “ما” استفاده می کنند و عملتان هم همین باشد. کِر می گوید در مطالعه ای که انجام داده دریافته است کارمندان زمانی که تلاششان دیده و تحسین می شود قدردانی می کنند.

15بدانید در زندگی تان برای چه چیز ایستادگی می کنید

یکی دو ارزش که در زندگی واقعا برایتان حائز اهمیت است را دریابید و هرگز روی آنها مصالحه نکنید. وقتی افراد می بینند که شما به اصولتان پایبند هستید حتی اگر با آن اصول مخالف باشند اینطور فکر می کنند که، “برای حفظ ارزش هایت به تو احترام می گذارم.”

Sending
User Review
1 (3 votes)

دیدگاه