چگونه بفهمیم فردی دروغ می گوید؟ از کجا فرد دروغ گو را تشخیص دهیم؟ روزانه ما با افراد زیادی صحبت می کنیم، برخی از این صحبت ها روزمره هستند و از اهمیت بالایی برخوردار نیستند. اما بعضی دیگر بسیار ارزشمند هستند و تاثیر مستقیم روی زندگی ما دارند. در هر یک از این شرایط برای ما مهم است که شخص مقابل راست بگوید و سر ما کلاه نگذارد. برای حل این مشکل با هاو کن یو همراه باشید.

برای تشخیص موردی که فردی در حال درغگفتن یات پوشاندن حقیقت است، کار سختی پیش رو ندارد، شما ا چندین موردی که در ادامه آن ها را مطالعه می کنید می توانید تا درصد الایی تشخیص دهید که آبا شخصی به شما دروغ می گوید یا نه؟ با هاو کن  یو همراه باشید.

برای شناختن یک فرد دروغگو به ویژگی های زیر دقت کنید:        

                  

۱- حرکات سر

به حرکات ناگهانی سر فرد مقابل دقت کنید مخصوصا هنگامی که سوالی را به طور مستقیم از او میپرسید به واکنش او توجه ویژه ای داشته باشید.

۲- تنفس

هر دروغی واکنش های مخصوص به خود را دارد. اگر فاصله شماکاربران سایت هاو کن یو تا فرد زیاد است، به حالت شانه ها و صدای او دقت کنید. او شانه را به بالا پرتاب میکند و صدایش و سخن هایش نامفهوم و لرزان است. هنگامی که شخص دروغ می گوید، در اثر استرس ضربان قلبش بالا میرود. البته این ویژگی ها در انسان های مضطرب نیز احساس میشود.

photo_a

۳- تکرار

وقتی شخصی میخواهد که شما را متقاعد کند که شما حرف هایش را باور کنید از تکرار استفاده می کند تا شما توجه خاصی به آن موضوع داشته باشید. این شگرد افراد برای دروغ گفتن است

۴- اطلاعات زیاد

افراد دروغگو سعی میکنند که با بیان اطلاعات زیاد شما را متقاعد کنند که راست میگویند. این افراد معمولا وقتی که شما از آن ها سوال نپرسیده اید، شروع به سخن گفتن میکنند.

۵- پوشاندن دهان بعد از دروغ

کسی که دروغ میگوید معمولا دهانش را با دستش میپوشاند و سعی دارد خود را از شما مخفی کند.

6-covering-mouth

۶- پوشاندن نقاط آسیب پذیر

کسی که دروغ میگویند سعی دارند نقاط آسیب پذیر بدن را مانند گلو، سر، سینه و شکم را بپوشاند و این نکته ایست که شما کاربران هاو کن یو میبایست دقت کافی را داشته باشید. معمولا وقتی دروغگو یک ایده مخالف نظر خودش میشنود، گلوی خود را میخاراند.

8-119-120-1-1

۷- بی قرار بودن پاها به هنگام دروغ گفتن

در هنگام صحبت افراد دروغگو پای خود را تکان میدهند و هنگامی که در هنگام صحبت راه میروید، سعی میکنند سرعت راه رفتن را بیشتر کنند.

۸- سخت صحبت کردن

هنگامی که یک شخص در حال دروغ گفتن است، صحبت کردن برای او سخت است و زبان در دهانش خشک می شود که مبادا ح فی بزن. که با مطالب قبل تناقض داشته باشد.

02-spot-a-liar-body-language

۹- کم پلک زدن در دروغ

فرد دروغگو سعی میکند ارتباط چشمی کمی داشته باشد و کم پلک میزند.