برخی از شما خوانندگان هاو کن یو بنا به دلایل مختلف کاغذ دیواری را به رنگ ترجیح می دهید. در این مقاله می خواهیم طریقه ی نصب کاغذ دیواری را به شما آموزش دهیم. در ادامه با ما همراه باشید. نصب کاغذ دیواری ممکن است به ظاهر کار سخت یا طاقت فرسایی باشد. اما اگر اصول و قواعد نصب آن را بدانید میتوانید خودتان کاغذ دیواری را نصب کرده و هزینه زیادی را پس انداز کنید.

ابزار مورد نیاز

  • قیچی برای بریدن کاغذ دیواری
  • شاقول
  • اسفنج
  • رولر
  • برس کاغذ
  • برس چسب
  • تیغ
  • کاغذ دیواری

نصب اولین صفحه
نصب کاغذ دیواری www.howcanu.com

بر روی سطح دیواری که می خواهید روی آن کاغذ دیواری نصب کنید با مداد ی کخط عمودی بکشید. این خط را با استفاده از شاقول مرتبا چک کنید (تصویر اول ). کتابچه ی کاغذدیواری را بردارید و از قسمت بالا باز کنید. آن را روی خط راهنما بگذارید (تصویر ۲). وقتی دیدید که کاغذ مماس است از بالا تا پایین را برس بزنید تا چین و چروک ها بر طرف شوند (تصویر ۳). در همین حال مطمئن شوید که لبه ی عمودی کاغذ با خط راهنمایی که با مداد کاشیده اید دقیقا مماس باشد. کتاب را باز کنید و تا کف اتاق بیایید پایین . مواظب باشید کاغذ تا نخورد با پاره نشود. حتما در طی مسیر ببینید که کاغذ عمودی باشد (تصویر ۴).

از برس برای صاف و هموار کرذن کاغذ به روی دیوار و از بین بردن هرگونه حباب استفاده کنید. از وسط کاغذ به لبه ها برس بزنید (تصور ۵). در سطح کف زمین از برس برای صاف کردن تقاطع بین دیوار و کف استفاده کنید (تصویر ۶).

 

مرحله ی دوم
نصب کاغذ دیواری www.howcanu.com

برای اینکه از چسبیدن خوب و صحی حکاغذ به دیوار مطمئن شوید یک بار دیگر برس بکشید. توجه ویژه ای به لبه ها و از بین بردن حباب ها داشته باشید (تصویر ۱). در قسمت بالا و پایین خط با استفاده از هر روشی که دوست دارید، به صافکاری بپردازید (تصویر ۲). اگر از قیچی استفاده می کنید تای کاغذ را با خط مداد مشخص کنید. با استفاده از برس، لبه های صافکاری شده را روی سقف و کف بچسبانید (تصویر ۳).از یک اسفنج تمیز و مرطوب برای پا ککردن هر ماده ی اضافی روی کاغذ دیواری استفاده کنید (تصویر ۴). همین کار را برای سقف و کف انجام دهید.

مرحله ی سوم
نصب کاغذ دیواری www.howcanu.com

کمی عقب بروید و درست مثل وقتی که می خواهید از صاف بودن تابلو روی دیوار مطمئن شوید حتما بررسی کنید که طرح صاف و هموار باشد. لبه ها را محکم به هم بچسبانید و وقتی به پایین می آیید درز را چک کنید (تصویر ۲). درز را با اسفنج مرطوب برای از بین بردن هر ماده ی اضافی تمیز کنید و فشار زیادی هم وارد نکنید چرا که وقتی کاغذ خشک شد باعث می شود که درز براق شود. با بالا و پایین بردن یک رولر درز بر روی درز کار را تمام کنید (تصویر ۳).

چگونه قسمت کناری فرورفتگی پنجره را کاغذدیواری کنیم؟
نصب کاغذ دیواری www.howcanu.com

وقتی به پنجره رسیدید، یک صفحه ی دیگر از کاغذ را طوری آویزان کنید تا با فرورفتگی پنجره همپوشانی کند. برش های افقی در کاغذ ایجاد کنید و قسمت به دست آمده را در فرورفتگی خم کنید (تصویر ۱). اگر کاغذ به پنجره نرسید لازم است که یک طول دیگر اضافه کنید. با استفاده از چاقوی آشپزخانه کاغذ را ببرید تا به خوبی با تیغه تناسب یاید (تصویر ۲). وقتی که انتهاها را بریدید، قسمت آویزلن کاغذ را برس بزنید و کاعذ را محکم به دیوار بچسبانید ( تصویر ۳). لبه را صاف و هموار کنید.

چگونه بالای پنجره را درست بپوشانیم؟
نصب کاغذ دیواری www.howcanu.com

قسمت کوتاهی از کاغذ را در بالای صفحه بچسبانید تا قسمت آویزانی ایجاد شود که بتوانید آن را دور فرورفتگی پنجره بپیچید (تصویر ۱). حتما از تناسب دو صفحه اطمینان حاصل کنید.پس از بریدن قسمت اضافی از تیغ و چاقو برای بریدن خط مورب در سراسر هر دو صفحه ی کاغذ استفاده کنید و از یک گوشه ی فرورفتگی تا لبه ی بالای صفحه ببرید (تصویر ۲).

هر دو قطعه کاغذ را بردارید و سپس قسمت پایینی صفحه را باز کنید و قطعه بالایی را روی دیوار قرار دهید (تصویر ۳). در اینجا هم حتما اطمینان حاصل کنید که طرح با صفحه ی لبه تناسب کانل دارد. قسمت باقی مانده ی اضافی صفحه را دور فرورفتگی پنجره بپیچانید. هرگونه حبابی را برس بزنید و هرگونه انتهایی را با چاقو ببرید (تصویر ۴). یک کاغذ بلند را روی دیوار بیاویزید به نحوی که با آن طرف پنجره همپوشانی کند.تکه های آویزانی را بسازید و مثل موارد قبل دور فرورفتگی بپیچانید. بین فرورفتگی پنجره و کف زمین را پر کنید. طول های اول و چهارم را کاملا دور فرورفتگی هموار کنید.

چگونه قسمت کناری در را کاغذدیواری کنیم؟
نصب کاغذ دیواری www.howcanu.com

وقتی به در می‌رسید، مانند مراحل قبل یک رول کاغذ بردارید. با قیچی بخشی از منطقه ی در را ببرید تا مقداری زیادی کاغذ اضافی باقی بماند (تصویر ۱). کاغذ اضافی را از روی در تا کنار پوشش به صورت مورب برش دهید (تصویر ۲). قطعه های آویزان بالایی و کناری را تا کنید و قطعات باقی مانده را پیرامون پوشش رها کنید. کاغذ اضافی را از بالای قاب در با استفاده از چاقوی آشپزخانه صاف کنید (تصویر ۳).کار صاف کردن کاغذ را تا قسمت پایینی کنار قاب در ادامه دهید (تصویر ۴). از لبه ی پوشش به عنوان راهنما استفاده کنید. کاغذ پیرامون پوشش را با برس صاف کنید (تصویر ۵).

چگونه بالای در را کاغذدیواری کنیم؟
نصب کاغذ دیواری www.howcanu.com

یک قطعه کاغذ را بالای در بیاویزید. وقتی به خوبی تناسب پیدا کرد روی سقف و پوشش آن را صاف کنید (تصویر ۱). وقتی دارید به قسمت کناری در می رسید از همان تکنیک برای لبه ی مخالف (روبرو) استفاده کنید ولی کنار لبه ی عمودی پوشش را صاف نکنید مگر اینکه طول کامل کاغذ آویخته شده باشد. بدین ترتیب حفظ موقعیت عمودی طول ها و صاف کردن کنار لبه ی پوشش آسان تر خواهد بود.نصب کاغذ دیواری www.howcanu.com

ورق آخر را هم نصب کنید
نصب کاغذ دیواری www.howcanu.com

از لبه ی طول اول تا کنار اندازه گیری کنید و سه چهارم اینچ اضافه کنید (تصویر ۱).این اندازه گیری را به طول کاغذ چسبانده شده منتقل کنید و همراه با آن ببرید.نوار اندازه گیری شده را بردارید و روی اولین نواری که اویخته اید آویزانش کنید و مواظب باشید که  طرح ها کاملا با هم تناسب داشته باشند. البه ی دیگر را کنار لبه ی داخلی برس بزنید (تصویر ۲). با دقت تا گوشه صاف کنید تا هر گونه کاغذ اضافی و نیز بالا و پایین طول کاعذ حذف شود (تصویر ۳).وقتی کار تمام شد انتهاها را صاف کنید و در صورت نیاز چسب اضافی بیفزایید. لببه های نهایی ممکن است با هم کاملا تناسب نداشته باشند اما این عدم تناسب در گوشه ها به ندرت به چشم می آید (تصویر ۴). هرگونه چسب اضافی را با اسفنج از کاغذ پاک کنید.

چگونه گوشه های بیرونی را کاغذدیواری کنیم؟
نصب کاغذ دیواری www.howcanu.com

خیلی از نواحی دیگر هم هستند که می بایست آنها را به دقت اندازه گیری، برش و صاف کنید. در اکثر موارد مانند مراحل قبل عمل می شود اما تکنیک های خاصی هم هستند که در صورت نیاز باید آنها را به کار برد. باز هم باید یادتان باشد که وقتی در اطراف کلیدهای برق کار می کنید حتما فیوز برق را قطع کنید و اگر رادیتورها را می خواهید از دیوارها جدا کنید حتما آب آنها را خالی کنید.

کاغذ را آویزان کنید تا در پیرامون گوشه خم شود (تصویر ۱). قسمت پایینی را برش دهید تا دو قطعه اضافی جداگانه ایجاد شود و سپس کاغذ را با برس صاف کنید.یک صفحه دوم را کنار گوشه آویزان کنید. مطمئن شوید که عمودی باشد. تناسب طرح ها را بررسی کنید، سپس کاغذ دوم را برس بزنید (تصویر ۲). صفجه ی اول را بپوشانید.

با استفاده از یک لبه ی صاف ( خط کش آهنی ایده آل است) برای بریدن هر دو لایه تی که روی هم افتاده اند استفاده کنید.لایه ی تا خورده را به عقب بکشید و کاغذ زیرش را بردارید. سپس تکه ی اضافی را از صفحه کاغذ بردارید. کاغذ را صاف کنید تا دقیقا لب به لب شود (تصویر ۴).بالا و پایین هر دو صفحه را به شکل معمول صاف کنید . هرگونه چسب اضافی را از سطح کاغذ بردارید. از یک رولر برای صاف کردن در استفاده کنید (تصویر ۵). اکنون می توانید صفحه ی بعدی را بیاویزید.

چگونه اطراف گوشه های داخلی را کاغذدیواری کنیم؟
نصب کاغذ دیواری www.howcanu.com

کاغذدیواری کردن گوشه ی داخلی با دو نوار عمودی بسیار آسان تر از وقتی است که از یک نوار عمودی استفاده کنید. اول صفحه را به درون گوشه وارد کنید (تصویر ۱).

صفحه کاغذ را با برس صاف کنید و سپس سه چهارم ( بیست میلیمتر) کاغذ را به درون قسمت راست گوشه وارد کنید تا دو صفحه ی جداگانه ایجاد شود (تصویر ۲). صفح ی سمت راست را به ی کگوشه ببرید و سپس بالا و پایین صفحه ی سمت چپ را صاف کنید. صفحه سمت راست را به هقب ببرید و صاف کنید (تصویر ۳).  نقاط طرح را با طول های مجاور مقایسه کنید تا مطمئن شوید که کاغذ در یک سطح یکسان قرار دارد.

کار کردن در اطراف رادیاتورها
نصب کاغذ دیواری www.howcanu.com

رادیاتورها رامی توان قبل از آغاز به کار جدا کرد اما می توان در کنار آنها هم به کار پرداخت. مثل مراحل قبل در اینا هم اول کاغذ را آویزان کنید و آن را به یک اینچ بالاتر از رادیاتور بچسبانید.سپس اجازه بدهید تا قسمت پایینی طول کاغذ روی سطح رادیاتور بیاید و (تصویر ۱). کاغذ را ببرید تا اندکی پشت رادیاتور آویزان شود (تصویر ۲). با استفاده از یک رولر کاغذ را به عقب رادیاتور هل بدهید (تصویر ۳).

کاغذدیواری کردن پیرامون کلیدهای برق
نصب کاغذ دیواری www.howcanu.com

برق را قطع کنید. کاغذ را روی صفحه کلید برق بیاویزید (یا صفحه را هنگام آویختن بردارید). موقعیت کناره های صفحه کلید را علامتگذاری کنید. دو شکاف مورب از گوشه به گوشه ایجاد کنید تا چهار قطعه کاغذ مثلثی ایجاد شود. قطعه کاغذها را از دیوار تا کنید و کناره هایشان را ببرید.

صفحه کلید برق را با پیچ گوشتی شل کنید. صفحه کلید برق را بچرخانید و به صورت مورب داخل سوراخ کاغذ بکنید. کاغذ را زیر صفحه کلید صاف کنید. صفحه کلید را مجددا نصب کنید و هرگونه چیب اضافی را با اسفنج پا ککنید. برق را تا زمانی که کاغذ ها خش کنشده اند وصل نکنید.

کاغذدیواری کردن در اطراف لوسترها و چراغ های سقف
نصب کاغذ دیواری www.howcanu.com

باز هم برق را قطع کنید. لوستر و لامپ ها را د بیاویرید. کاغذ را روی سقف بچسبانید و برس بزنید (تصویر ۱). در آن قسمت از کاغذ که سیم ها از سقف بیرون می آیند سوراخی ایجاد کنید. سیم ها را از میان کاغذ بکشید. به صاف کردن تا انتهابی طول کاغذ ادامه دهید (تصویر ۲).

آویختن کاغذ را تمام کنید و سپس چفت و بست ها را را دوباره نصب کنید. پایه را با پیچ گوشتی به سقف متصل کنید، سوراخ هایی را در صورت لزوم ایجاد نمایید (تصویر ۳). وقتی سیم ها و پایه امن شدند چفت و بست های نهایی را در حای خود با پیچ گوشتی سفت کنید. برق را تا زمانی که کاغذ کاملا خشک نشده وصل نکنید (تصویر ۴).

اعمال مرز در اطراف اتاق
نصب کاغذ دیواری www.howcanu.com

یک خط راهنما روی دیوار در ارتفاعی که می خواهید مرز آویزان شود بکشید. مرز را با استفاده از یک برس کاغذدیواری به دیوار اعمال کنید (تصویر ۱). اطراف گوشه ها را روی هم تا کنید (تصویر ۲). طول بعدی را در حای خود قرار دهید و مطمئن شوید که طرح ها با هم تناسب دارند. همپوشانی ها را به دقت در گوشه ها صاف کنید.نصب کاغذ دیواری www.howcanu.com

اعمال مرز در اطراف یک مشخصه
نصب کاغذ دیواری www.howcanu.com

از مرزها اغلب برای قاب آیینه ها و سایر مشخصه های اتاق و منزل استفاده می شود.برای ایجاد یک قاب این مرزها باید در زوایای مناسب به هم متصل شده باشند. از یک شاقول استفاده کنید تا مطمئن شوید که نوارها افقی و عمودی هستند. سعی کنید نوارهای چسب زده شده را تا وسط برش دهید تا تناسب طرح تقریبی ایجاد شود (تصویر ۱).

پس از اعمال مرز از یک لبه ی مستقیم و چاقوی صاف کننده برای برش دادن همپوشانی درزاویه ی ۴۵ درجه استفاده کنید. کاغذ اضافی را از انتهای هر یک از نوارها بردارید. شاید نیاز باشد مرز را بردارید تا کاغذ را از قسمت زیری بردارید (تصویر ۳). وقتی که کاغذ اضافی را برداشتید مرزها را روی دیوار صاف کنید و سطح نهایی را با اسفنج خیس تمیز کنید (تصویر ۴).

کاغذدیواری کردن اطراف راه پله ها

مهم ترین نکته ای که باید هنگام کاغذدیواری پلکان در یاد داشته باشید این است که مکان کار را ایمن کنید. طرح باید بسته به نیازهایتان متنوع باشد. برای جلوگیری از آسیب رساندن به دیوارها، بالای نردبانی که به دیوار تکیه می دهید  یک چیز نرم قرار دهید. وقتی هم که بالای نردبان هستید حتما کسی در پایین باید به شما برای کاغذدیواری کردن کمک کند.