مصرف ترافیک اینترنت برای همگان مهم است مخصوصا برای ما ایرانی ها که اغلب از ترافیک حجمی و محدود استفاده می کنیم و مطمئنا مصرف ترافیک توسط برنامه هایی که در پس زمینه درحال استفاده از اینترنت هستند و اغلب کاربردی هم ندارند چندان خوشایند نیست. باید بگوییم که در سیستم عامل اندروید قابلیتی وجود دارد که شما درشبکه های Wi-Fi انتخابی مصرف اینترنت برنامه های پس زمینه را محدود کنید و ما فعال کردن این قابلیت را در اینجا یعنی “هاو کن یو” و در این قسمت آموزش خواهیم داد.

فعال کردن در اندروید نسخه ۷

کاهش مصرف اینترنت - هاو کن یو

کاهش مصرف اینترنت – هاو کن یو – How to geek©

  • برای فعال کردن این قابلیت باید به تنظیمات گوشی وارد شوید.
کاهش مصرف اینترنت

کاهش مصرف اینترنت – هاو کن یو – How to geek©

  • سپس گزینه ی Data Usage را انتخاب کنید.
کاهش مصرف اینترنت - هاو کن یو

کاهش مصرف اینترنت – هاو کن یو – How to geek©

  • در قسمت پایینی پنجره Data Usage گزینه ی Network restrictions را برگزینید.
کاهش مصرف اینترنت

کاهش مصرف اینترنت – هاو کن یو – How to geek©

  • حال در این قسمت شما لیست شبکه هایی که با آن ها متصل شدید را مشاهده می کنید. هر کدام از شبکه هایی که می خواهید برنامه های پس زمینه در آن شبکه محدود باشند را انتخاب کنید.

فعال کردن در اندروید نسخه ۵ و ۶

کاهش مصرف اینترنت - هاو کن یو

کاهش مصرف اینترنت – هاو کن یو – How to geek©

  • برای فعال کردن این قابلیت مشابه قبل باید وارد تنظیمات شوید.
کاهش مصرف اینترنت

کاهش مصرف اینترنت – هاو کن یو – How to geek©

  • گزینه ی Data Usage را انتخاب کنید.
کاهش مصرف اینترنت

کاهش مصرف اینترنت – هاو کن یو – How to geek©

  • در قسمت بالایی گزینه ی MORE را برگزینید.
کاهش مصرف اینترنت

کاهش مصرف اینترنت – هاو کن یو – How to geek©

  • در لیست موجود Restrict networks را انتخاب کنید.
کاهش مصرف اینترنت

کاهش مصرف اینترنت – هاو کن یو – How to geek©

  • در این پنجره شما لیست شبکه ها را مشاهده می کنید که با فعال کردن شبکه های مورد نظر دسترسی برنامه های پس زمینه را به آن شبکه محدود می شود.

نکته
فعال کردن این قابلیت در برندهای مختلف گوشی ها به دلیل سفارشی شدن رابط کاربری توسط شرکت سازنده ممکن است کمی تفاوت داشته باشد اما فرایند فعال سازی آن کاملا مشابه است.