چگونه دوبله پارک کنیم یا مهارت ها برای پارک دوبل چیست؟ مطمئنا یکی مهارت های لازم برای رانندگی مهرات های پارک کردن هستند که اگر راننده باشید هر روزه با آن سر و کار خواهید داست. از جمله معروف ترین و البته کارآمد ترین این پارک ها پارک دوبل است که بسیار می تواند به کمک شما بیایید. در این مقاله آموزش پارک دوبل را با یکدیگر مرور خواهیم کرد.

چنانچه شما کاربران هاو کن یو قبلا به مراتب این پارک را صحیح انجام داده اید پس کار سختی پیش رو ندارید ولی اگر یک تازه راننده و یا در حال آموزش هستید یا اصلا با وجود راننده بودن کمتر سراغ پارک دوبل رفته اید بدون داشتن دانش و نکات انجام ان برای شما کمی سخت و چالش بر انگیز خواهد شد.

پیدا کردن جای مناسب پارک

آموزش پارک دوبل

آموزش پارک دوبل – هاو کن یو Parking Tutorial©

قبل از اقدام برای انجام پارک دوبل شما می بایست محل مناسب برای این کار را پیدا کنید. با وجود اینکه حتی اگر محل پارک تقریبا سایز خودرو شما باشد می توانید خود روی خود را با مهرات کامل پارک کنید ولی بهتر است مکانی را پیدا کنید که حداقل یک متر یا بیشتر از خودروی شما طولش بیشتر باشد. یا به عبارت دیگر طول مکان پارک حداقل یک و نیم برابر طول خودروی شما باشد.

  • قبل از اینکه برای پارک کردن اقدام کنید دقت کنید که در محل مناسب و مجاز پارک کنید.
  • اگر خودروی شما دارای سپر یا انواع ضربه گیر متفاوت است هنگام پارک این موارد را به خاطر داشته باشید.
  • تمامی علایم و قوانین رانندگی برای چراغ راهنما، آینه و … را با دقت رعایت کنید.

اقدام برای پارک کردن

آموزش پارک دوبل

آموزش پارک دوبل – هاو کن یو Parking Tutorial©

بعد از پیدا کردن جای مناسب برای پارک کردن حال کم کم با کم کردن سرعت خودروی خود و زدن راهنمای به سمتی که قرار است پارک کنید شرایط را مهیا کنید. از سمت دیگر هم از آینه های عقب و بغل غافل نباشید.

حال با نزدیک شدن به محل پارک و کم کردن سرعت خود به خودروی قرار گرفته در جلوی محل پارک و به موازات آن نزدیک شوید. تا مقداری جلو روید که گوشه پنجره عقب با انتهای خودروی کناری در یک راستا باشد. به عبارت دیگر کم کم جلو روید و زمانی که از پنجره کوچک انتهایی چنجره عقب گوشه خودرو را دید متوقف شوید.

آموزش پارک دوبل

آموزش پارک دوبل – هاو کن یو Parking Tutorial©

هرچقدر مکان شما برای پارک کردن کوچک تر باشد فاصله شما با خودروی کناری باید کمتر باشد و نزدیک تر به آن باشید. برای تنظیم این موضوع از آینه بغل می توانید به عنوان شاخص کمک بگیرید.

چرخاندن فرمان

آموزش پارک دوبل

آموزش پارک دوبل – هاو کن یو Parking Tutorial©

حال که در فاصله طولی و عرضی مناسب در کنار خودروی دیگر قرار گرفتید زمان دنده عقب گرفتن است. قبل حرکت به عقب آینه ها را چک کنید. در صورت نیاز  داخل خودرو به سمتی که می خواهید بچرخید خودتان بر گردید. فرمان را برای هدایت خودرو به سمت داخل محیط پارک بچرخانید. چرخ ها زاویه ۴۵ درجه خواهند داشت و کم کم با همین فرمان و به آرامی به عقب حرکت کنید تا از آینه سمت چپ خود بتوانید گوشه سپر جلویی خودروی پشت سری را ببینید. زمانی که که گوشه قسمت جلویی خودروی پست سری را دید سروع به چرخاندن فرمان در جهت مخالف کنید و کم کم اقدام به راست کردن فرمان کنید.

  • با چرخ های مستقیم شده کم کم با حفظ حالت بالا عقب بیایید.

چرخاندن فرمان به سمت مخالف

آموزش پارک دوبل

آموزش پارک دوبل – هاو کن یو Parking Tutorial©

حال حرکت بالا را تا جایی ادامه می دهید و عقب می آیید تا آینه سمت محل پارک شما از همان زاویه ای که نشسته اید همانند شکل با چراغ عقب خودروی کناری در یک راستا قرار بگیرد. حال که در یک راستا قرار گرفت شما کاربران سایت هاو کن یو میبایست فرمان را به سمت مخالف بچرخانید تا کم کم با عقب رفتن خودرو مجدد مستقیم شود.

پارک نهایی خودرو

پارک دوبل

آموزش پارک دوبل – هاو کن یو Parking Tutorial©

پس از مستقیم شدن خود رو چنانچه لازم بود می توانید خهودرو را کمی جلو عقب کنید تا خودرو با فاصله مناسب و کاملا مستقیم در جای خود قرار بگیرد. حال تقریبا کار شما به پایان رسیده است و شما لازم است با تمرینات در محیطی مناسب و آزمایشی تکرار کنید این مهارت را تا به نتیجه مطلوب برسید.

در ادامه هم آموزش ویدئوییی این مهارت را برای کامل کردن اموزش برای شما کاربران سایت هاو کن یو تهیه کرده ایم که می توانید مشاهده کنید.