بنا به درخواست کاربران، امروز ترفندی آموزشی در خصوص بستن انواع کراوات در اختیار شما قرار خواهیم داد . اگرچه برای پاپیون تنها یک نوع استاندارد گره زدن در دسترس است، همانطور که میدانید اشکال مختلفی برای بستن کراوات وجود دارد که هرکدام بنا به محل مورد استفاده، ابعاد بدنی و شکل کراوات وجود دارد که بایستی به انتخاب آنها توجه لازم شود. در ادامه با “هاو کن یو” همراه باشید.
پیش از شروع آموزش لازم به ذکر است که بستن انواع گره کراوات شاید در نظر بسیاری از افراد کاری دشوار و یا حتی غیر ممکن باشد. پس اندکی صبر و تحمل به خرج دهید و این ترفند ها را حتما به صورت عملی در جلوی آینه امتحان کنید. ضمناً آنقدر تکرار نمایید تا در بستن این گره ها چیره دست شوید. در اینجا به ٣ شکل مختلف گره زدن کراوات اشاره می کنیم.

شکل اول Four In Hand

این شکل ساده ترین نوع گره از کراوات است. به دلیل کوچک بودن گره، برای افرادی با گردن های کوتاه پیشنهاد می شود. همچنین اگر میخواهید به صورت غیر رسمی یا حتی بدون پیراهن از کراوات استفاده کنید، این گره پیشنهاد ما به شماست.

١- ابتدا یقه پیراهن خود را بالا داده و کراوات را از گردن خود آویزان کنید. توجه داشته باشید که سر پهن تر کراوات پایین تر از سر باریک آن باشد. (تقریبا ٣٠ سانتی متر)

f1

٢- حال، سر پهن تر را از روی سر باریک تر رد کرده و هر دو سر را با دست بگیرید.

f2

٣- سپس، قسمت پهن کراوات را از زیر قسمت باریک تر رد کنید.

f3

۴- اکنون، دوباره قسمت پهن را از روی سر باریک عبور داده و با دست محل گره را محکم بگیرید.

f4

۵- سر پهن کراوات را از بین دو شاخه ای که دور گردن آویخته شده رد کنید.

f5

۶- سعی کنید همان سری پهن را از زیر گره رد کرده و مانند شکل بکشید تا گره سفت شده و به حالت اصلی خود باز گردد.

f6

٧- اگر از زیر کراوات سری باریک تر را با یک دست گرفته و گره را با دست دیگر به سمت یقه خود بالا بیاورید، متوجه خواهید شد که کراوات دور گردن شما سفت و محکم می شود.

f7

٨- در قسمت آخر مطمئن شوید، کراوات شما دارای طول استاندارد ( که همانند شکل بایستی دقیقا تا بالای کمربند برسد) باشد.

٩- یقه را پایین داده و کراوات را مرتب کنید.

نکته: اگر درازای کراوات مورد پسند شما نبود می توانید گره را باز کرده، مقداری بالا یا پایین کرده و دوباره گره بزنید.

شکل دوم half windsor

این روش معمولا جایگزینی برای روش قبل است. گره ی آن مقداری بزرگ تر است و اگر می خواهید به محیطی رسمی تر پا بگذارید از این شکل استفاده کنید.

١- همانند روش اول یقه را بالا داده و کراوات را از گردن خود آویزان کنید. توجه داشته باشید که سر پهن تر کراوات تقریباً سه برابر پایین تر از سر باریک آن باشد.

W1

٢- مثل قبل سر پهن تر را از روی سر باریک تر عبور دهید. سپس بچرخانید و اینبار از زیر سر باریک رد کنید.

W3W2

٣- سپس، همانند شکل، سر پهن را از شاخه ای که دور گردن است رد کنید و به سمت پایین بکشید.

W4

۴- اکنون، برای دومین بار این سر پهن را از روی گره رد کنید. با گرفتن گره از باز شدن آن جلو گیری کنید.

W5

۵- سپس آن را از پشت گره بالا کشیده و از بین گره بکشید. (همانند شکل)

W6

۶- کراوات را سفت کنید و درازای آن را بررسی کنید. ( اگر طویل یا کوتاه بود دوباره امتحان کنید)

W7 W8

٧- یقه را پایین داده و کراوات را مرتب کنید.

شکل سوم windsor

این شکل از گره ی کراوات یکی از معروف ترین و پر کاربرد ترین گره هاست. مناسب ترین گره برای پیراهن های با یقه ی پهن این گره است، همچنین به دلیل بزرگی گره ی آن، در خور مجالس و اماکن رسمی است. تمام مراحل این گره به جز یک مرحله همانند روش half windsor است.

١- همانند اشکال گذشته یقه ی پیراهن خود را بالا داده و کراوات را از گردن خود آویزان کنید. طول قسمت پهن تر باید ٣٠ سانتی متر بیشتر از طول باریک باشد.

W1

٢- سر پهن تر را از روی سر باریک عبور دهید. در ادامه بچرخانید اما این بار از زیر شاخه ی دور گردن بالا ببرید. ٣- اکنون سر پهن را به سمت همان شاخه پایین بیاورید.

۴- در اینجا سری پهن را از زیر گره رد کرده و به سمت دست چپ خود بکشانید. ( در این قسمت کراوات باید پشت و رو باشد)

W5

۵- اینبار از روی گره سری پهن را عبور دهید و به سمت دست راست خود بکشانید. ( به شکل توجه کنید)

W7

۶- همانند قبل، قسمت پهن را از روی گره عبور داده سپس از پشت گره بالا آورده و از داخل گره رد کنید.

W8

٧- کراوات را سفت و محکم کنید و طول آن را بررسی کنید.

٨- یقه را پایین داده و کراوات را مرتب کنید.

توجه: همانطور که گفته شد، شاید در نگاه اول این روش ها سخت جلوه کند، اما با تمرین و تکرار زیاد، گره زدن کراوات به کاری بسیار آسان و پیش پا افتاده بدل خواهد شد.

منبع:WIKIHOW