شال گردن یکی از پوشش هایی است که هم کارکرد زینتی دارد و هم می توان آن را برای بیشتر گرم نگه داشتن سر و گردن استفاده کرد. وقتی زمستان از راه می رسد خانم ها و آقایان به راحتی می توانند این اکسسوری زیبا را به ظاهر خود اضافه کنند. اما چطور می توان شال گردن را شیک و قشنگ گره زد و بست؟ ما با ما همراه باشید تا با روش های بستن شال گردن آشنا شوید.

گره فرانسوی

در این روش، شالگردن را تا بزنید و روی شانه های خود بیندازید. یک سر آن را بگیرید و زیر و روی حلقه شالگردن بکشید. سر دیگر را بگیرید و زیر و روی همان حلقه بکشید.

گردنبند گره زده شده

شال گردن را به دور گردن خود بپیچید. یک سر آن را بگیرید و آن را دور دست خود بپیچید. بکشیدش تا یک گره شل بخورد. سر دیگر شالگردن را بگیرید و دوباره بکشید تا گره شلی بخورد و بعد اول آن را زیر حلقه گره ببرید و بعد روی آن بیاورید.

گردنبند

اگر شال گردنتان بلند است آن را از طول تا کنید. انتهاها را بگیرید و آنها را به هم گره بزنید. آن را روی گردنتان بیندازید و سپس پیچیدید و دوباره گره بزنید.

گره دو رو

دو تا از شال های محبوبتان را پشت به پشت هم قرار دهید. یک بار آن را دور گردنتان گره بزنید و الیاف را برگردانید تا بتوانید آن ها را ببینید.

دور گردن انداختن

به همین سادگی! آسان ترین راه برای استفاده از شالگردن همین است! آن را دور گردنتان بیندازید.

گره زدن دور گردن

یک شالگردن بلند را بردارید و آن را دوبار دور گردنتان بچرخانید. انتهاهای آن را یک نیم گره بزنید و آنه ارا زیر حلقه های شالگردن جا کنید.

پیچاندن دور گردن

یک شال گردن بلند را یک بار دور گردنتان بپیچانید. یک نیم گره را با انتهاهای بلند در بالای گردنتان ایجاد کنید. الیاف حلقه ی گردن را روی نیم گره بکشید.

گره شنلی

این یک ورژن اندکی پیشرفته تر برای انداختن شال گردن روی بدن است. در این روش، شالگردن را مانند یک عبا یا شنل دور شانه هایتان بیندازید و از پشت، دو سر شال را به هم نیم گره بزنید. دو سر را محکم ببندید. الیاف شالگردن را پایین بکشید تا گره ها مخفی شوند.

حلقه کلاسیک

شال را دور گردنتان بیندازید و یک سر را اندکی بیشتر به پایین بکشید. آن سر را دور گردنتان بکشید و بگذاریذ هر دو سر بیفتند.

شال بافته شده

یک شالگردن بلند را بردارید و آن را پشت گردنتان بیندازید. هر دو سر آن را نیم گره شل بزنید. طرف سمت راست را بگیرید و ان را از روی سمت چپ رد کنید و سپس زیر حلقه شالگردن بکشید و طرف سمت چپ را (که حالا سمت راست شده است) بگیرید و آن را از روی سمت دیگر رد کنید تا هر دو سر شالگردن به اندازه ای کوتاه شده باشند که بتوان آنها را به هم گره زد. حالا شالگردن حالت بافتنی پیدا کرده پس آن را بکشید تا کمی شل شود و سپس دو سر کوتاه را به هم گره بزنید.

گره رول شده

شالگردن را یک بار دور گردنتان بپیچانید. هر سمت شالگردن را بالا ببرید و روی حلقه ی گردن قرار دهید.

حلقه ی دوبل

شال گردن را دو بار دور گردنتان بپیچانید. یک سر آن را رو و زیر حلقه های گردن ببرید و انتهاهای آن را به هم گره بزنید.

گره کلاسیک

این گره کلاسیکی است چون هم خیلی آسان و هم خیلی زیباست.شالگردن را از طول تا کنید. آن را پشت گردنتان قرار دهید و هر دو سمت آن را به سمت جلو بیاورید. دو طرف آن را که شل هستند از داخل حلقه رد کنید.