موضوع وزن موضوعی است که تقریباً هر کسی در زندگی روزمره با آن دست و پنجه نرم میکند. از افراد چاق یا لاغر گرفته تا ورزشکاران حرفه ای و خوش اندام. اما چیزی که معولا خیلی ها نمیدانند این است که وزن با درشتی یا ریزی فرد ارتباط مستقیم ندارد، و عنصری که آن را مشخص می کند شاخص توده ی بدنی است. روشی که امروزه برای تعیین وزن استاندارد استفاده می شود بر مبنای شاخص توده ی بدنی یا BMI است. اگر میخواهید از وزن متعارف و ایده آل خود مطلع شوید در این مقاله از “هاو کن یو” با ما همراه باشید.

شاخص توده ی بدنی چیست؟

شاخص توده ی بدنی سنجشی آماری برای “مقایسه” ی وزن و قد یک فرد است. در واقع این سنجش میزان چاقی را اندازه گیری نمیکند بلکه ابزای است تا سلامت فرد با توجه به قدش تخمین زده شود. نحوه ی محاسبه ی این شاخص بسیار ساده است و از طریق تقسیم وزن فرد (بر حسب کیلوگرم) به قد فرد به توان ٢(بر حسب متر) بدست می آید.

\mathrm{BMI}
= \frac{\mbox{mass}(\mathrm{kg})}{\left(\mbox{height}(\mathrm{m})\right)^2}

یک مثال: قد فردی ١٨۵ سانتی متر است و وزن او ٧۵ میباشد. شاخص توده ی بدنی این شخص به صورت زیر بت دست می آید.
ابتدا قد را از سانتی متر به متر تبدیل کرده و یک با در خودش ضرب میکنیم. ١٨۵ سانتی متر برابر با ١/٨۵ متر است. حال ١/٨۵x ١/٨۵ مساوی با ٣/۴٢ خواهد شد. اکنون می توانید وزن این فرد (٧۵) را تقسیم بر عدد به دست آمده (٣.۴٢) کنید تا شاخص توده ی بدنی اسن شخص را بدست آورید.
در زیر فهرست میزان چاقی و لاغری را نسبت به BMI می بینید.

رده حدود شاخص جرم بدن – kg/m۲
دچار کمبود وزن شدید کمتر از ۱۶٫۵
کمبود وزن از ۱۶٫۵ تا ۱۸٫۵
عادی از ۱۸٫۵ تا ۲۵
اضافه وزن از ۲۵ تا ۳۰
چاقی نوع ۱ از ۳۰ تا ۳۵
چاقی نوع ۲ از ۳۵ تا ۴۰
چاقی نوع ۳ بیش از ۴۰

البته فاکتور دیگری به نام سن نیز در این تشخیص موثر است. BMI مناسب هر گروه سنی در فهرست زیر آورده شده است.

  • ۱۹-۲۴ سال = ۲۲
  • ۲۵-۳۴ سال = ۲۳
  • ۳۵-۴۴ سال = ۲۴
  • ۴۵-۵۴ سال = ۲۵
  • ۵۵-۶۴ سال = ۲۶
  • ۶۵ سال به بالا = ۲۷

تعیین وزن مناسب

حالا BMI مناسب رده ی سنی خود و قد خودرا میدانید. حال با ضرب BMI در مجذور قد خود می توانید وزن متعادل و استاندارد را تعیین کنید. به عنوان مثال اگر در رده ی سنی ٢۵-٣۴ سال هستید و قدتان هم ١/٧٣ متر است، وزن ایده آل بدن شما تقریباً ۶٩ کیلوگرم است. (۲۳x1.73×1.73)=69
حال که وزن ایده آل خود رادانستید می توانید نسبت به چاق شدن یا لاغر شدن توسط رژیم های غذایی و ورزش های مختلف اقدام کنید.